Sứ Mệnh

  1. Tạo ra việc làm cho người lao động
  2. Tạo ra hệ thống giáo dục tốt nhất, chất lượng nhất, để trẻ em nghèo được đến lớp và phi lợi nhuận .
  3. Tạo ra hệ thống xuất nhập khẩu cafe trên toàn thế giới giúp bà con nông dân an tâm trồng trọt.
  4. Tạo ra hệ thống bệnh viện phi lợi nhuận với chất lượng cơ sở tối tân, cải thiện đời sống sức khỏe người Việt Nam