TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC

June 17, 2019

Chúng tôi hướng đến một giá trị cộng đồng.
Các thành viên trong tập đoàn cùng lao động góp phần xây dựng đất nước.
Tiến đến xây dựng trường học miễn phí cho người khó khăn, và bệnh viện miễn phí cho trẻ em nghèo và người cao tuổi neo đơn.